UIM: Udlandsdanskere, der vender hjem, skal nemmere kunne få familien med til Danmark

Regeringen vil indføre ny ordning, så udlandsdanskere, der f.eks. tilbydes en højtlønnet stilling i Danmark, får bedre mulighed for at tage deres familie med til landet. Samtidig vil regeringen justere sprogkravet.

Der har de seneste år været flere eksempler på højtuddannede udlandsdanskere, der fravælger attraktive jobtilbud i Danmark, fordi de ikke kan få familien med hjem.

Som det forholder sig nu, er det nemmere for udlændinge uden tilknytning til Danmark at få familien med til landet gennem erhvervsordningerne, end det er for danske statsborgere, der er etableret i udlandet.

Det, mener regeringen, ikke er hensigtsmæssigt. Danskere der rejser ud i verden og vender hjem, er en attraktiv ressource, der kan bidrage til vækst og velstand. Hvis udlandsdanskere med et attraktivt jobtilbud her i landet ikke kan få deres familie med hjem, kan dette afholde dem fra at vælge Danmark som arbejdsland. Regeringen foreslår derfor at indføre en ny opholdsordning, der giver udlandsdanskere, der vender hjem, adgang til at tage familien med til Danmark på samme vilkår som udenlandske arbejdstagere.

Regeringen vil desuden justere i sprogkravet til den herboende i forbindelse med ægtefællesammenføring. Det sker på baggrund af flere sager, hvor danskere har fået afslag, fordi de ikke har kunnet bevise, at de kan dansk – på trods af, at de har dansk som modersmål. I dag skal man bestå Prøve i Dansk 3 for at leve op til sprogkravet. Justeringen vil betyde, at man fremover også opfylder sprogkravet, hvis man i mindst fem år har haft arbejde i mindst 30 timer om ugen, hvor man har kommunikeret på dansk i et væsentligt omfang.

Der er dog en hel del andre krav og betingelser, der stadig skal opfyldes, hvis man søger om familiesammenføring. Blandt andet skal parret leve op til yderligere integrationskrav, og den herboende skal være selvforsørgende og stille økonomisk garanti, ligesom der stilles krav til boligen.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Regeringen har hele tiden haft et mål om at føre en stram udlændingepolitik, som ikke skal være skør. Når en dansk statsborger med et attraktivt jobtilbud har sværere ved at få sin familie med til Danmark, end en udlænding har, så tyder det på, at reglerne ikke fungerer efter hensigten. Det skal vi have lavet om på.

Derudover justerer vi sprogkravet. Vi har set for mange eksempler på danske mænd, der ikke kan få deres udenlandske ægtefælle hertil, fordi de danske mænd ikke kan dokumentere deres danskkundskaber. Det på trods af, at de har dansk som modersmål og har arbejdet i dansksprogede virksomheder i årevis.

Målet med reglerne er at forhindre, at folk med udenlandsk baggrund får deres ægtefæller hertil, før de selv har lært sig ordentligt dansk. Det synes jeg stadig er fornuftigt. Vi skal ramme den rette balance, så reglerne ikke rammer uhensigtsmæssigt, men der omvendt heller ikke åbnes en ladeport. Den balance synes jeg, vi har fundet nu.”

Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, udtaler:

”Venstre mener, at reglerne for ægtefællesammenføring som udgangspunkt skal være meget stramme. Men vi har desværre set en lang række tilfælde, hvor reglerne rammer helt ved siden af og rammer nogen, de aldrig var tiltænkt at skulle ramme. I Venstre sagde vi derfor inden folketingsvalget, at vi ønskede at justere reglerne, så vi ser færre af disse eksempler. Jeg er tilfreds med, at vi nu får justeret reglerne uden at gå på kompromis med de stramme krav for ægtefællesammenføring eller den stramme udlændingepolitik generelt.”

Moderaternes udlændinge- og integrationsordfører, Mohammad Rona, udtaler:

“I Moderaterne er vi rigtig glade for, at vi nu justerer nogle af reglerne for familiesammenføring. Det har været en moderat mærkesag, at en helt almindelig familie ikke skal rammes af uhensigtsmæssige regler på området. Vi ser derfor denne justering som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Udover det, så har det været et ønske for os at gøre det lettere for udlandsdanskere at bringe deres familie med til Danmark i forbindelse med et jobskifte. Det er godt for virksomhederne og ikke mindst familierne. Jeg er derfor stolt og glad for at vi nu er kommet i mål med en god og fornuftig løsning.