Pas for danskere i Hong Kong eller Macau

Her finder du information omkring, hvor du kan søge om dansk pas, hvis du er bosat i Hong Kong eller Macau.

OBS: Grundet nuværende ind-og udrejserestriktioner er pasbesøg i Hong Kong desværre udsat på ubestemt tid.

Generalkonsulatet i Guangzhou har desværre ikke mulighed for at gennemføre de sædvanlige rejser til Hong Kong, men har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med en foranstående rejse eller opretholdelse af opholdsgrundlag, f.eks. pga. udløbet eller mistet pas, kan du skrive til Generalkonsulatet på cangkl@um.dk, ligesom du altid kan ringe til Generalkonsulatet på +86 (20) 2829 7300, eller Udenrigsministeriets Borgerservice på +45 3392 1112, hvis du har brug for akut konsulær bistand.

Du kan søge om dansk pas på generalkonsulatet i Guangzhou, generalkonsulatet i Shanghai, ambassaden i Beijing, handelskammeret i Taipei (Taiwan), ambassaden i Singapore eller i Danmark. 

Hertil kommer, at personale fra generalkonsulatet i Guangzhou vil besøge Hong Kong med en mobil biometristation for at håndtere pasansøgninger én gang i kvartalet.

Pasansøgerne skal reservere tid senest en uge inden ovennævnte datoer og betale på forhånd. Send venligst en e-mail til: cangkl@um.dk

For at sikre modtagelse og rettidig besvarelse skal alle henvendelser sendes til den officielle postkasse.

Hvis du mister dit pas i Hong Kong, kan du tage kontakt til det svenske konsulat, som vil kunne udstede et europæisk ’Emergency Travel Document’ (ETD). Som hovedregel er dette dokument kun gyldigt til en rejse og som hovedregel skal den være mod Danmark, hvor man her kan søge om nyt pas. Men for danskere, der har bopæl i Hong Kong, kan det svenske konsulat udstede ETD med henblik på rejse til fx den danske ambassade i Singapore, hvor man kan søge om nyt nødpas og pas. I dette tilfælde kan man rejse tilbage til Hong Kong på nødpasset og få tilsendt sit nye danske pas efter aftale med ambassaden i Singapore. Mainland Kina accepterer kun ETD i transit, hvorfor man ikke kan rejse til mainland for at søge om dansk nødpas og almindeligt pas.

Adresse og kontakt information for det svenske konsulat i Hong Kong kan findes ved at besøge følgende link:

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hong-Kong/Contact/The-Consulate-General/