Information om test-akkreditering i Danmark ifm. indrejse i Hong Kong

Erklæring fra ambassaden vedrørende myndighedsgodkendte COVID-19 tests i forbindelse med indrejse i Hong Kong kan downloades som PDF her. Du kan læse mere om ISO-akkreditering for Testcenter Danmark samt downloade deres akkrediteringscertifikat og ILAC brochure på Statens Serum Instituts (SSI) COVID-19 side.

Download akkrediteringscertifikatet her.
Download ILAC brochuren her

Dokumenterne kan fremvises som dokumentation for ISO-akkreditering. Dog skal det understreges, at fremvisning af disse dokumenter ikke garanterer indrejse i Hong Kong. Det er myndighederne i Hong Kongs vurdering, hvorvidt man er godkendt til indrejse.

Link til ambassadens hjemmeside - her.