Generalkonsulatet i Guangzhou afholder pasbesøg i Hong Kong mandag, d. 5 februar 2024.

Generalkonsulatet i Guangzhou aflægger pasbesøg i Hongkong mandag, den 5. februar 2024.

Har du ønske om at ansøge om pasfornyelse eller om et førstegangspas, beder vi dig venligst reservere en tid på dette link. Tidsbestilling via link’et er strengt nødvendigt.

 

Der er et begrænset antal tider; alle bedes møde op til tiden og ændre eller afbestille tiden så tidligt som muligt, hvis I alligevel ikke kan møde op.

 

Du skal møde op personligt og indlevere pasansøgningen ved EU-kontoret i Hongkong:

19/F, St. John's Building
33 Garden Road
Central Hong Kong

Ved pasansøgning (over 18 år) skal du medbringe 

 • Originalt nuværende pas
 • Farvekopi af passet og
 • Udfyldt pasformular.

Ved pasansøgning (under 18 år) skal følgende medbringes:

 • Originalt nuværende pas
 • Farvekopi af passet og
 • Udfyldt pasformular
 • Begge forældres pas samt farvekopi af passene
 • Hvis ansøgers seneste pas er udløbet inden for de sidste to år eller snart udløber, medbringes kopi af ansøgers originale fødsels-/navne- eller dåbsattest
 • Begge forældre skal underskrive samtykkeerklæringen på side 2 i pasansøgningsformularen. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, skal Generalkonsulatet se et officielt dokument, der beviser dette
 • Ved børn under 12 år må foto gerne medbringes.

 

Begge forældre og barn skal møde op ved indlevering af pasansøgningen. Er en forælder forhindret i personligt fremmøde, kan vedkommende give digitalt samtykke med NemID.

 

Ved ansøgning om et førstegangspas skal følgende medbringes:

 • Udfyldt pasformular
 • Begge forældres pas samt farvekopi af passene
 • Barnets legaliserede eller Apostille påførte fødselsattest
 • Hvis barnet er født før den 1. juli 2014, og den ene af forældrene ikke er dansk statsborger, medbringes forældrenes legaliserede eller Apostille påførte ægteskabsattest. For børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver efter gældende regler automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis fader, moder eller medmoder er dansk
 • Begge forældre skal underskrive samtykkeerklæringen på side 2 i pasansøgningsformularen. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, skal Generalkonsulatet se et officielt dokument, der beviser dette
 • Børn under 12 år må gerne selv medbringe foto.

Vi anbefaler, at forældrene selv medbringer foto af babyer; det kan være vanskeligt at tage et godt foto ved biometristationen.

 

Begge forældre og barn skal møde op ved indlevering af pasansøgningen. Er en forælder forhindret i personligt fremmøde, kan vedkommende give digitalt samtykke med NemID.

 

Generalkonsulatet henstiller, at kun personer med følgende behov bestiller tid:

 • Passet er ved at udløbe (op til 2 år)
 • Passet har under 10 sider tilbage
 • Bortkommet pas (medbring politirapport og anden form for identifikation, f.eks. kopi af gammelt pas)
 • Beskadiget pas f.eks. af vand eller slitage
 • Andre særlige årsager.

Der kan kun ansøges om pasfornyelse og førstegangspas under dette pasbesøg. Der kan ikke ansøges om ekstrapas, pasforlængelse og provisorisk pas. Hvis du har spørgsmål om ekstrapas, pasforlængelse og provisorisk pas, er du velkommen til at kontakte cangklbor@um.dk.  

Betalingsinformationer

Gebyr for pasfornyelse og førstegangspas er 1.130 DKK eller 1.167 RMB.

Ansøgningen kan indgives i Hongkong, men Generalkonsulatet kan først påbegynde sagsbehandlingen i systemet, når gebyret er betalt.

Betalingen kan foretages i enten danske kroner eller kinesiske renminbi på vores danske konto (via Udenrigsministeriet) eller kinesiske konto (via Ambassaden i Beijing).

DANSKE BANK (ved betaling i DKK)
2-12 Holmens Kanal
DK-1092 Copenhagen, Denmark
A/C holder: Udenrigsministeriet
Bank: Danske Bank
Sort code: 0216
Account no: 4069172849
Swift code: DABADKKK
IBAN: DK09 0216 4069 1728 49

NB: tilføj følgende note/kommentar/reference ved pengeoverførsel ”613014-1-52101-1302-48693”
OG Send et screenshot/scan af kvitteringen til
cangklbor@um.dk

BANK OF CHINA (ved betaling i RMB)
Account Name: Royal Danish Embassy, Beijing
RMB A/C: 333756010020
Bank Name: Bank of China Beijing Embassy Branch
Band Address: No. 5 Sanlitun Road, Chaoyang District, Beijing, China
Swift Code: BKCH CN BJ 110

NB: tilføj hele navnet på pasansøger som note/kommentar/reference ved pengeoverførsel

 

 

NB: Der er udelukkende tale om indgivelse af ansøgning og optagelse af biometri under pasbesøget. Sagsbehandlingen og dermed også endelig godkendelse foregår som altid gennem Generalkonsulatet i Guangzhou, der er i kontakt med de danske pasmyndigheder.

For yderligere oplysninger om dansk pas henvises til Borgerservice’s hjemmeside her.